Przemówienia

Przemówienie Che Guevary atakujące wrogów Rewolucji

Che mówi o rywalizacji

Spojrzenie Che na imperialistyczny indywidualizm

Przemówienie Che Guevary na Konferencji Jedności Afrykańsko - Azjatyckiej w Algierze z 26.I.1965r. 

Nota wysłana przez Che Guevarę do członków Organizacji Solidarności Narodów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej opublikowana w Hawanie 16 IV 1967r.

Przemówienie Che do kubańskiej młodzieży

Cytaty i sentencje